زعفران پاکتی ورقی ۲/۳۰۴ گرم زعفران بهرامن

زعفران پاکتی ورقی ۲/۳۰۴ گرم

پاکتی ورقی ۲/۳۰۴ گرمی - نوع زعفران : سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۲۳A ۱۲۰ ۲۷۶/۴۸ گرم ۱۶۰۰ گرم ۹ ۴۷ ۳۹ ۵۸ ۱۰۸۰ ۲۴۸۸گرم ۱۶/۲ کیلوگرم