زعفران کتابی سرگل چهار گرم زعفران بهرامن

زعفران کتابی سرگل چهار گرم

\ زعفران کتابی چهار گرمی - نوع زعفران :سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۴۰G ۱۲ ۴۸ گرم ۳۰۰ گرم --- --- --- --- --- --- ---