زعفران کتابی تاپ ۰/۵گرم زعفران بهرامن

زعفران کتابی تاپ ۰/۵گرم

\ زعفران کتابی ۰/۵ گرمی - نوع زعفران : تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۱۵MD ۱۲ ۶ گرم --- --- --- --- --- --- --- ---