زعفران پاکتی ورقی ۵ /۰ گرم زعفران بهرامن

زعفران پاکتی ورقی ۵ /۰ گرم

پاکتی ورقی ۵ /۰گرمی - نوع زعفران :سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۵A ۱۲۰ ۶۰ گرم ۸۲۵ گرم ۱۶ ۴۸ ۴۱ ۵۵ ۱۹۲۰ ۹۶۰ گرم ۱۵/۲ کیلوگرم