زعفران وکیوم دو گرم زعفران بهرامن

زعفران وکیوم دو گرم

زعفران وکیوم ۲ گرمی - نوع زعفران : پوشالی تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۲۰V ۳۶ ۷۲گرم ۱۶۰۰گرم ۱۲ ۴۹ ۲۴ ۵۸ ۴۳۲ ۸۶۴گرم ۲۱ کیلوگرم