زعفران وکیوم ۱/۵ گرم زعفران بهرامن

زعفران وکیوم ۱/۵ گرم

زعفران وکیوم ۱/۵ گرمی - نوع زعفران : تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۱۵V ۳۶ ۵۴ گرم ۱۳۸۸ گرم ۸ ۵۰ ۳۷ ۵۰ ۲۵۲ ۴۳۲ گرم ۱۲/۵کیلوگرم