زعفران قوطی چهار گرم زعفران بهرامن

زعفران قوطی چهار گرم

قوطی ۴ گرمی - نوع زعفران :سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۴۰G ۱۲ ۴۸ گرم ۷۲۵ گرم ۱۴ ۴۴ ۳۲ ۶۰ ۱۶۸ ۶۷۲ گرم ۱۲ کیلوگرم