زعفران قوطی ۴/۶۰۸ گرم زعفران بهرامن

زعفران قوطی ۴/۶۰۸ گرم

قوطی ۴/۶۰۸ گرم - نوع زعفران :سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۴۶G ۱۲ ۵۵/۳ گرم ۷۳۵ گرم ۱۴ ۴۴ ۳۲ ۶۰ ۱۶۸ ۷۷۴ گرم ۱۲/۵ کیلوگرم