زعفران قوطی ۰/۵ گرمی زعفران بهرامن

زعفران قوطی ۰/۵ گرمی

قوطی۰/۵ گرمی - نوع زعفران : سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۵G ۱۲ ۶ گرم ۳۷۵ گرم ۳۰ ۴۸ ۳۹ ۵۸ ۳۶۰ ۱۸۰ گرم ۱۳ کیلوگرم