زعفران وکیوم ۰/۳ گرم زعفران بهرامن

زعفران وکیوم ۰/۳ گرم

زعفران وکیوم ۰/۳ گرمی - نوع زعفران : تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۳ ۳۶ ۱۰/۸ گرم ۶۲۵ گرم ۲۴ ۵۴ ۲۷ ۵۳ ۸۶۴ ۲۵۹/۲ گرم ۱۶/۵ کیلوگرم