زعفران وکیوم ۰/۱ گرم زعفران بهرامن

زعفران وکیوم ۰/۱ گرم

زعفران وکیوم ۰/۱ گرمی - نوع زعفران : تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۱v ۳۶ ۳/۶گرم ۳۷۵ گرم ۲۷ ۴۷ ۵۰ ۵۸ ۱۲۹۶ ۱۲۹.۶ گرم ۱۴ کیلوگرم