نبات زعفرانی ۱۶ عددی نی دار چوبی

 نبات زعفرانی ۱۶ عددی نی دار چوبی
نبات زعفرانی۲۲ عددی نی دار چوبی
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۹۲۰NL --- --- ۴۶۱ گرم ۲۰ ۵۸ ۲۲/۵ ۲۴ --- --- ۹/۳۵۰ کیلوگرم