زعفران کتابی تاپ چهار گرم

زعفران کتابی تاپ چهار گرم

\ زعفران کتابی چهار گرمی - نوع زعفران :تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۴۰G ۱۲ ۴۸ گرم ۳۰۰ گرم --- --- --- --- --- --- ---