زعفران خاتم سرگل چهار گرم

زعفران خاتم سرگل چهار گرم

\ زعفران خاتم ۴ گرمی - نوع زعفران:سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۳۰ ۱۲ ۴۸گرم --- --- --- --- --- --- --- ---