زعفران وکیوم ۰/۶ گرم

زعفران وکیوم ۰/۶ گرم

زعفران وکیوم ۰/۶ گرمی - نوع زعفران : سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۶ ۳۶ ۲۱/۶گرم ۸۰۶ گرم ۱۰ ۳۴ ۳۴ ۴۱ ۳۶۰ ۲۱۶ گرم ۹/۱۵۰ کیلوگرم