زعفران پوشالی ۲۵۰ گرم

زعفران پوشالی ۲۵۰ گرم

زعفران۲۵۰ گرم - نوع زعفران : پوشالی
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۵۰۰P ۱ ۲۵۰گرم ۶۰۰ گرم ۱۲ ۵۰ ۳۷ ۵۰ ۱۲ ۳۰۰۰ گرم ۸/۷ کیلوگرم