زعفران تاپ ۲۵۰ گرم

زعفران تاپ ۲۵۰ گرم

زعفران ۲۵۰ گرم - نوع زعفران : سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۲۵۰P ۱ ۲۵۰گرم ۳۷۰ گرم ۲۰ ۴۷ ۳۹ ۵۸ --- ۵۰۰۰گرم ۹ کیلوگرم