نبات زعفرانی ۱۶ عددی نی دار پلاستیکی

نبات زعفرانی ۱۶ عددی نی دار پلاستیکی زعفران بهرامن
نبات زعفرانی۲۲ عددی نی دار پلاستیکی
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۹۱۶N --- --- ۳۰۰ گرم ۲۴ ۵۸ ۲۲/۵ ۲۴ ۲۴ --- ۸/۵۵ کیلوگرم