زعفران خاتم سرگل ۵۰۰ گرم زعفران بهرامن

زعفران خاتم سرگل ۵۰۰ گرم

خاتم ۵۰۰ گرم - نوع زعفران : سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۵۰۰S --- ۵۰۰گرم ۸۵۰ گرم ۱۲ ۵۰ ۳۷ ۵۰ --- ۶۰۰۰گرم ۱۱/۴ کیلوگرم