زعفران خاتم سرگل ۲۵۰ گرم زعفران بهرامن

زعفران خاتم سرگل ۲۵۰ گرم

خاتم۲۵۰ گرم - نوع زعفران : سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۲۵۰S --- ۲۵۰گرم ۴۶۵ گرم ۲۴ ۵۵ ۲۸ ۵۵ --- ۶۰۰۰گرم ۱۲/۵ کیلوگرم