زعفران خاتم سرگل ۱۰۰ گرم زعفران بهرامن

زعفران خاتم سرگل ۱۰۰ گرم

خاتم ۱۰۰ گرم - نوع زعفران : سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۱۰۰S --- ۱۰۰ گرم ۲۶۵ گرم ۴۸ ۵۵ ۲۸ ۵۵ ۴۸ ۴۸۰۰گرم ۱۴/۲ کیلوگرم