زعفران خاتم سرگل پنج گرم زعفران بهرامن

زعفران خاتم سرگل پنج گرم

\ زعفران خاتم پنج گرمی - نوع زعفران:سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۵۰G ۱۲ ۶۰گرم --- --- --- --- --- --- --- ---