زعفران پاکتی ۴/۶۰۸ گرم

پاکتی ۴/۶۰۸ گرمی - نوع زعفران : سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۴۶p ۲۵ ۱۱۵/۲ گرم ۳۷۵ گرم ۴۸ ۴۸ ۴۱ ۵۵ ۱۲۰۰ ۵۵۳۰گرم ۱۹/۵ کیلوگرم