زعفران کتابی سرگل دو گرم زعفران بهرامن

زعفران کتابی سرگل دو گرم

\ زعفران کتابی دو گرمی - نوع زعفران :سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۲۰G ۱۲ ۲۴ گرم --- --- --- --- --- --- --- ---