زعفران پاکتی ورقی چهار گرم زعفران بهرامن

زعفران پاکتی ورقی چهار گرم

پاکتی ورقی ۴ گرمی - نوع زعفران : سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۴۰A ۱۲۰ ۴۸۰گرم ۲۱۰۴ گرم ۶ ۴۷ ۳۹ ۵۸ ۷۲۰ ۲۸۸۰گرم ۱۴ کیلوگرم